Meer informatie

  • Heeft u een klacht over ons, bespreekt u dit in eerste instantie met ons. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van onze zorgaanbieder. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. 

    Komt u er samen met ons niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de ANT. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

    Komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht als geschil in te dienen bij de geschilleninstantie mondzorg.